Zavedamo se, da dijak potrebuje čas in prostor za učenje, za kar mu nudimo pogoje in več kot samo to – prizadevamo si, da to postane njegova odgovornost.

Poleg šolskih obveznosti se zavedamo, da dijak potrebuje tudi prosti čas, da se sprosti in pozabi na skrbi – zato dijakom omogočamo vključevanje v razne aktivnosti in vztrajamo pri tem, da je ta svoboda izbire in udejstvovanja del vsakdanjika vsakogar izmed nas.

Dijak ves ta čas raste in odrašča. Vzgojitelji si prizadevamo, da se bo znal razumno in odgovorno spopadati z ovirami v življenju. V času bivanja v dijaškem domu, ko so dijaki stran od staršev, jih navajamo tudi na socialne veščine, ki jih potrebujejo.

Življenje in delo v dijaškem domu je organizirano v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih (Ur.l.RS,97/06) in določa dnevni ritem življenja v dijaškem domu:

  • način in pogoje vpisa in izpisa dijakov, študentov in drugih stanovalcev vdijaški dom
  • temeljna pravila življenja in dela
  • sobna pravila
  • učenje
  • večerni izhodi
  • vzgojni ukrepi (pohvale, nagrade, disciplinski vzgojni ukrepi)
  • druge pravice in obveznosti

Vsaka ustanova ima svoja pravila, tako tudi naš dom. Dijaki pri nas bivajo prostovoljno, zato pričakujemo od njih spoštovanje pravil, ki veljajo. Vsakdanjik poteka po urniku, ki je zajet v hišnem (domskem) redu. Dijaški dom je prijeten tudi zaradi svoje majhnosti, saj imamo skupaj 54 dvoposteljnih sob, po dve sobi sta skupaj povezani s kopalnico.

V večji meri pri nas bivajo dijaki, nekaj sob pa je na voljo tudi študentom. Skupni prostori vas vabijo h gledanju televizije, druženju ob čaju, ki se pripravi v manjši čajni kuhinji. Poleg opisanega pa je v domu tudi računalniška soba.

Učilnice v šoli so nam na voljo za: učne ure, delavnice, ustvarjanje, pogovore, igranje inštrumentov, družabne igre…