Zato je prednost našega doma pred samostojnimi dijaškimi domovi v tem, da imamo neposreden kontakt s šolami, predvsem v okviru ŠC-ja pa tudi z ostalimi šolami, ki so na tem območju. Z neposrednim kontaktom je mišljena kvalitetna komunikacija med vzgojitelji in učitelji, ki se izkazuje v neposredni povezanosti delovanja dijaka izven šole (bivanja v domu) in v šoli (učnim uspehom).

V dijaškem domu svoje obveznosti z dijaki izvajamo in preživljamo štirje vzgojitelji: Vladimir Čopi, Jasna Drašček, Alan Sattler in Andreja Hauptman.

Tako vsi skupaj, kot tudi vsak vzgojitelj zase – se zavedamo, da prevzemamo skrb in svoj del odgovornosti za osebnostni razvoj posameznega dijaka, skrbi za uspešno delovanje vzgojne skupine in tako celotnega dijaškega doma.

Naša temeljna usmeritev je:

  • dijaka razumeti
  • dijaku na dojemljiv način pokazati objektivne življenjske nujnosti
  • prepričati dijaka o nujnostih in ga postopoma vključevati v zahtevnejše življenjske oblike
  • spoštovati vsakega dijaka, imeti in pri njem razvijati pravilen občutek solidarnosti ter mu pomagati poiskati vedno nove in boljše poti za kakršnokoli življenjsko situacijo

 

Smo mlad in zagnan tim, kjer vsak s svojo drugačnostjo oplemeniti vsakdanjik dijaka in mu daje potrebno svežino in dinamiko. Zavedamo se, da vsak vzgojitelj/učitelj oz. katerikoli pedagoški delavec vzgaja s svojim zgledom in le tako lahko mlademu človeku pokaže zdravorazumsko podlago na poti življenja.