Učenci (bodoči dijaki), in dijaki, ki bodo želeli v šolskem letu 2017/18 bivati v dijaškem domu, bodo morali do 4. aprila 2017 dijaškemu domu, za katerega so se odločili, poslati izpolnjeno prijavnico za sprejem v dijaški dom (Obr. PSSD-MŠŠ-1/07), ki bo na voljo v dijaških domovih ter na spletnih straneh ministrstva za šolstvo.

Vpis in prinašanje dokumentov učencev in dijakov, ki so končali izobraževanje v spomladanskem roku, bo potekal do 22. junija 2017. Vpis in prinašanje dokumentov učencev in dijakov, ki so končali izobraževanje v jesenskem roku, bo potekal do 31. avgusta 2017.

Vpisni pogoji

Vpis dijaka je možen pod naslednjimi pogoji:

  • status dijaka (ob vpisu v dijaški dom predloži potrdilo o vpisu v 1. letnik izobraževalnega programa)
  • novinci oddajo prijavnico za vpis v dijaški dom, fotokopijo zadnjega šolskega spričevala in zdravniško potrdilo
  • sprejemanje in upoštevanje pravil življenja in dela v domu.
  • redno plačevanje oskrbnine

Prijavnica

Prijavnico, ki jo prenesete na vaš računalnik s klikom na povezavo, je potrebno natisniti, izpolniti in poslati na naš naslov s pripisom: vpis v dijaški dom.

Poleg prijavnice pa tisti dijaki, katerih brat ali sestra biva v katerem koli dijaškem domu v Sloveniji, izpolni tudi Vlogo za subvencijo.

Omenjena subvencija pomeni subvencionirano (brezplačno) mesečno oskrbnino za enega od otrok.

 

Vlogo lahko pošljete skupaj s prijavnicona naslov:

Dijaški dom Biotehniške šole Šempeter                                                                             Ulica Padlih borcev 26                                                                                                       5290 Šempeter pri Gorici